ผลงานที่ผ่านมาบางส่วน จากความไว้วางใจจากลูกค้า

มากกว่า 3,000 ราย ที่ให้เราผลิตกระเป๋าผ้าดิบให้ไปแล้วมากว่า 4 ล้านใบตลอด 7 ปีที่ผ่านมา

ถุงผ้า

630511-เสฎฐพัชญ์ ศรีจริยา

กว้าง 4 นิ้ว สูง 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630511-เสฎฐพัชญ์ ศรีจริยา

กว้าง 11 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
ถุงผ้า

630519-ศรีจันทร์

กว้าง 7 นิ้ว สูง 8 นิ้ว ขยายก้น 2 นิ้ว
ถุงผ้า

630603-เอเชียอินเตอร์

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงผ้า

630516-Herse.fit

กว้าง 4.5 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
ถุงผ้า

630506-เบบี้ ไลค์-บรารี่

กว้าง 22 นิ้ว สูง 17.5 นิ้ว ขยายก้น/ข้าง 7 นิ้ว
ถุงผ้า

630509-สันติอีซูซุเพชรบูรณ์

กว้าง 6 นิ้ว สูง 8 นิ้ว
ถุงผ้า

630531-คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

กว้าง 11 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ขยายก้น/ข้าง 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630532-Omelet cafe

กว้าง 9 นิ้ว สูง 11 นิ้ว ขยายก้น 1.5 นิ้ว
ถุงผ้า

630533-บาโบ้แบร์​Babo​Bear​

กว้าง 11 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ขยายก้น 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630517-โพเมโล แฟชั่น

กว้าง 13 นิ้ว สูง 15 นิ้ว ขยายก้น 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630604-PUBLIC COMPANY

กว้าง 12 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ขยายก้น 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630436 – คุณนฤมล สินมา

กว้าง 7 นิ้ว สูง 5 นิ้ว
ถุงผ้า

630438 – พี่ตุ้ม

กว้าง 13 นิ้ว สูง 15 นิ้ว ขยายก้น 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630502 – เจี๊ยบ เอโก้

กว้าง 16 นิ้ว สูง 14 นิ้ว ขยายก้นและข้าง 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630414 – วฤณธร เกษรสุจริต

กว้าง 5 นิ้ว สูง 7 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

630410 – Bigboss

กว้าง 38 ซม สูง 32 ซม ขยายก้น/ข้าง 8 ซม
ถุงผ้า

630411 – สุพรรณวิภา ไชยบัวลา

กว้าง 8 นิ้ว สูง 10 นิ้ว ขยายก้น 2 นิ้ว
ถุงผ้า

630413 – เวอร์คซิลล่า

กว้าง 11 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
ถุงผ้า

630405 – ไฟน์ อาย ออพติคส์

กว้าง 10 นิ้ว สูง 7 นิ้ว ขยายก้น/ข้าง 4 นิ้ว
ถุงผ้า

630341 – วัชรินทร์กรุ๊ป พัทยา

กว้าง 5 นิ้ว สูง 7 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

630339 – คุณแพร

ขนาด 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงผ้า

6301131 – เกรทเตอร์โพลี

กว้าง 11 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ขยาก้น/ข้าง 3 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

6301139 – โรงพยาบาลห้วยยอด

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงสปันบอนด์

630220 – หจก.โมบายช็อป

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงผ้า

630229 – คูโบต้า ประจวบ

กว้าง 11 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
ถุงผ้า

630223 – รพ.ชุมพรเขตรอุดม

กว้าง 11 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ขยายก้น 3 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

630231 – เอสเทค ฟาร์มา

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงผ้า

630222 – สตีเบล เอลทรอน

กว้าง 15 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ขยายก้น 4 นิ้ว
ถุงผ้า

6301143 – EUROTecniche

กว้าง 11 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ขยายก้น/ข้าง 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630204 – คณะสหเวชศาสตร์

กว้าง 13 นิ้ว สูง 15 นิ้ว
ถุงผ้า

630233 – โกลคอล กรุ๊ป

กว้าง 10 นิ้ว สูง 8 นิ้ว ขยายก้น 4 นิ้ว
ถุงผ้า

630227 – ปรมัตถ์ เกษจันทร์

กว้าง 11 นิ้ว สูง 14 นิ้ว
ถุงผ้า

630249 – เดอะ เรนทรี โฮเต็ล

กว้าง 14 นิ้ว สูง 17 นิ้ว ขยายก้น 4 นิ้ว
ถุงผ้า

630217 – ร้าน K-FAH Kafe’

กว้าง 11 นิ้ว สูง 7 นิ้ว ขยายก้น 5 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

630281 – สาวิตรี ไชยธงรัตน์

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงผ้า

630253 – นิรมล สุภาชน

กว้าง 7 นิ้ว สูง 8 นิ้ว ขยายก้น/ข้าง 2 นิ้ว
ถุงผ้า

630203 – คณะครุศาสตร์การผลิต

กว้าง 11 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ขยายก้น/ข้าง 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630216 – พญ.ศรินทร ธำรงดุลภาค

กว้าง 8 นิ้ว สูง 10 นิ้ว ขยายก้น 3 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

630269 – คุณอภิรดี เพชรฤาทัย

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงผ้า

630267 – ลิตเติ้ล กรีน ทวินส์

กว้าง 15 นิ้ว สูง 11 นิ้ว ขยายก้น 3 นิ้ว
ถุงผ้า

630245 – นำสุราษฎร์

กว้าง 12 นิ้ว สูง 16 นิ้ว ขยายก้น 2 นิ้ว
ถุงผ้า

630206 – ร้อยเอกหญิงไพลิน

กว้าง 8 นิ้ว สูง 10 นิ้ว ขยายก้น/ข้าง 4 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

630163 – วิศวกรรมศาสตร์ (ทรัพยากรน้ำ)

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงผ้า

630205 – พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า

กว้าง 12 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ขยายก้น 3 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

630175 – ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงผ้า

630251 – จ.ชินกฤต ยานยนต์

กว้าง 4.5 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

630226 – กีวี เซ็นเตอร์

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม
ถุงผ้า

630239 – Nong si

กว้าง 11 นิ้ว สูง 6 นิ้ว ขยายก้น 4 นิ้ว
ถุงสปันบอนด์

6212108 – สแตมป์เวดดิ้ง

กว้าง 33 ซม สูง 36 ซม