ผลงานที่ผ่านมาบางส่วน จากความไว้วางใจจากลูกค้า

มากกว่า 3,000 ราย ที่ให้เราผลิตกระเป๋าผ้าดิบให้ไปแล้วมากว่า 4 ล้านใบตลอด 7 ปีที่ผ่านมา