*ลายสกรีนในรูปกระเป๋าผ้า เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ลูกค้าสามารถกำหนดลายสกรีนเองได้*